Solul - Crama Takács
FB TW IG

#thelma_winery

d

Solul

Substratul solului la Podgoriile Aiudului este format din marnă și argilă, iar pe zonele terasate a dâmbului se regăsesc sedimente pleistocene de loess. În subsol sunt straturi provenite din scurgeri de teren și din pante. Tipurile de sol sunt cernoziomuri cambice, cernoziomuri argiloase, soluri humus-carbonatice, regosolice și antropogene. Pietrișul din solul argilos și conținutul relativ mare de calcar sunt elemente favorizante pentru producția de struguri.