Podgoria - Crama Takács
FB TW IG

#thelma_winery

Image Alt

Podgoria

PODGORIA

Podgoria Aiud se situează în mijlocul Podișului Transilvaniei, la poalele Munților Metaliferi. Este una dintre cele mai vechi și cele mai cunoscute zone viticole de aici. Viile întinse pe dealurile din Sâncrai și Ciumbrud fac parte din Podgoria Aiud și este considerat comoara viilor transilvănene. Ele dau cele mai bune vinuri ale podgoriilor cuprinse în coroana Carpaților.

„Dealurile viticole transilvănene se situează, conform interpretării din prezent, între Vințul de Jos și Vințul de Sus, și cuprind împrejurimile Alba Iuliei și Aiudului. Delimitarea oficială de azi împarte regiunea viticolă a Podișului Transilvaniei în două podgorii ‒ cea de la Alba Iulia și cea de la Aiud.

Munții Metaliferi se apleacă înspre Valea Mureșului formând un șes fertil. Butuci ce rodesc ciorchine cu gust mirific stau tolăniți pe treptele uriașelor amfiteatre ale dealurilor scăldate în soare. Câteva dealuri de pe malul drept al Mureșului se îndreaptă către Sud, cele mai multe către Sud-Est și Est, iar majoritatea versanților, pe-alocuri abrupți, privesc către Sud. Altitudinea în apropierea Mureșului este de 250–350 de metri, iar înălțimea podgoriilor de 350–550 de metri. Dealurile de la poalele munților formează arcuri largi, maiestuoase.” (Vezi: Dr. Csávossy György, Erdélyi-Hegyalja, a borok hazája / Dealurile viticole transilvănene, țara vinurilor. Budapesta, Editura Kortárs Kiadó, 2016.)

AIUD - CIUMBRUD - SÂNCRAI

Trecutul istoric al zonei superioare a dealurilor
viticole transilvănene

AIUDul se întinde de-a lungul pârâului cu același nume, Aiud, la picioarele Dealului Straja. Este situat la o distanță de 36 de km de Turda și 30 de km de Alba Iulia. Potrivit unei anecdote orale, Aiud era »buricul lumii«, deoarece începând cu 1662, la Colegiul de renume european din oraș au învățat nenumărate personalități ale Transilvaniei, începând cu orientalistul Kőrösi Csoma Sándor și până la scriitorul Sütő András. Această așezare locuită din timpuri străvechi, se numea Brucla pe vremea romanilor și Enud sau Aegidus (Sf. Egidiu) în Evul Mediu. Așezarea maghiară a fost adusă la statut de oraș de către sași. Acest lucru se reflectă în toponimele săsești legate de viticultură, despre care Berde Mária scria că »este lesne de recunoscut și pentru laicii în ale lingvisticii că denumirile viilor Grinten, Frankut, Gerepen, Herja, Herlos provin de la cele săsești: Gründchen, Fraengut, Gräben, Heerschau, Herrlos«. Szabó T. Attila mai arată că, pe lângă influențele săsești sunt și cele maghiare, deoarece toponimele Békamál (Gușa Broaștei), Farkaspatak (Pârâul Lupului), Batizné vápája (Brazda doamnei Batiz) și Sompatak (Pârâul Cornului) nu puteau fi date după secolul al 17-lea…

DOMENIUL SÂNCRAI-AIUD

Viile Cramei Takács

Viile cramei se întind pe 22 ha și fac parte din zona viticolă Ciumbrud și Sâncrai aparținătoare Podgoriei Aiud. Zona viticolă Sâncrai și Ciumbrudul este considerat comoara podgoriilor Transilvaniei, un statut dobândit  datorită blândeţei climei conferite de apropierea râului Mureş, expunerea sudică a versanţilor, datorită căreia aracii sunt precum acul indicator al unui ceas solar. Pentru drumeţul care se apropie dinspre Aiud, frumuseţea peisajului este izbitoare, mai întâi Mureşul mărginit de salcii verzi, iar în depărtare, deasupra satului zărindu-se ferestrele gotice ale bisericii construite în sec al XIII-lea. Departe, spre sud, se înalță albăstruie Munții Metalifieri, stavile în calea vânturilor, înălțimi ce ocrotesc pacea toamnelor blonde, cu ochi albaștri, ce favorizează coacerea boabelor mieroase

Calitatea și valoarea de terroir a vinurilor sunt asigurate de microclimă și poziționarea sudică a viei precum și de solul areatului.

SOIURI DE STRUGURI

Domeniului viticol

Domeniul viticol Sâncrai ‒ 20 ha:

Traminer – 3 ha

Fetească Albă – 1,11 ha

Pinot Gris – 1,25 ha

Muscat Ottonel – 2,15 ha

Sauvignon Blanc – 1,40 ha

Riesling de Rin – 2,80 ha

Chardonnay – 2 ha

Riesling Italian – 1,46 ha

Merlot (0,30 ha), Shiraz (0,37 ha), Cabernet Sauvignon (0,45 ha) – 1,12 ha

Furmint – 1,15 ha

Pinot Noir – 1,50 ha

Fetească Regală – 0,68 ha

Fetească Neagră – 0,38 ha

Domeniul viticol Ciumbrud: Dealul Kemény ‒ 2 ha: 

Cabernet Sauvignon – 0,50 ha

Tramini Condimentat – 1,50 ha

s