ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - Takács Pincészet
FB TW IG

#thelma_winery

s

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

TERMENI ȘI CONDIȚII ALE UTILIZĂRII SITE-ULUI TAKACSPINCE.RO

 

 1. TERMENI

Website-ul www.takacspince.ro aparține persoanei juridice (vânzător) CRAMA TAKACS SRL, cu sediul social în Municipiul Deva, Str. Axente Sever nr. 32, Județul Hunedoara, cod poștal 330048, cu număr de ordine în registrul comerțului J20/1028/19.07.2007, având codul unic de înregistrare 2135939, punte de lucru deschis la Aiud, județul Alba, str. Protopop Iosif Pop, nr 2., cod poștal 515200, reprezentat legal prin administrator Takacs Attila, cu numărul de telefon 0762207490.

Cumpărător:  orice persoană fizică sau juridică care plasează o comandă pe Website;

Utilizator: orice persoană care vizitează și/sau interacționează cu Website-ul;

Client: persoana fizică, persoana juridică sau orice altă entitate juridică care are sau obține acces la Conținut si Serviciu

Serviciu: serviciul  de comerț electronic condus exclusiv pe porțiunile public disponibile ale Website-ului, în sensul acordării posibilității Clientului să contracteze produse și/sau servicii folosind mijloace exclusiv electronice, incluzând și alte mijloace de comunicare la distanță (inclusiv telefonic);

Conținut: toate informațiile aflate pe Website care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament numeric

Poduse/Bunuri: orice produs pus la dispoziția cumpărătorului prin intermediul Website-ului și care urmează a fi furnizate după încheierea Contractului;

Comanda: document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul Website-ului intenția sa de a achiziționa Bunuri și Servicii de pe Website;

Specificații: toate specificațiile și/sau descrierile, așa cum sunt menționate/descrise pe Website;

Contract: plasarea unei Comenzi valide de către Cumpărător și acceptarea acesteia de către Vânzător;

Contract la distanță: orice contract încheiat între profesionist și consumator în cadrul unui sistem de vânzări sau de prestare de servicii la distanță organizat, fără prezența fizică simultană a profesionistului și a consumatorului, cu utilizarea exclusivă a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanță, până la și inclusiv în momentul în care este încheiat contractul, potrivit Ordonanței de urgență nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice;

Newsletter / Alertă: mijlocul de informare periodic, exclusiv electronic, asupra produselor, serviciilor și/sau promoțiilor desfășurate de către Vânzător  într-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea Vânzătorului cu referire la informațiile conținute de acesta.

Tranzacție: încasare sau rambursare a unei sume rezultată din vânzarea unui Produs / Serviciu de către Vânzător  către Client, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către Vânzător , indiferent de modalitatea de livrare.

Document: Prezentele Termeni și Condiții.

 

 1. ACORD

2.1. Pentru utilizarea magazinului nostru virtual, este necesar să fiți de acord cu Termenii și Condițiile noastre. Vă rugăm sa le citiți cu atenție. Informarea dumneavoastră cu privire la Termenii si condițiile noastre va preceda orice act sau fapt de natură să determine obligații pentru părțile contractante. Vizitarea și utilizarea Website-ului sunt condiționate de acceptarea acestor condiții de utilizare.

 

 1. CARACTERUL OBLIGATORIU

3.1. Folosirea Serviciului implică aderarea Clientului la prezentele Termeni și Condiții prin acceptarea expresă de către dumneavoastră a prezentului Document. Dacă una dintre prevederile acestui act se vădește a fi nulă sau invalidă, toate celelalte rămân valabile, pe cât posibil. În cazul în care se fac referiri la alte Website-uri nu garantăm și/sau confirmăm sub nicio formă tipul de informație pe care îl veți găsi pe acestea. Rămâne la aprecierea dumneavoastră dacă vizitați sau nu aceste Website-uri și luați sau nu în considerare informația găsită acolo.

3.2. Accesul la Serviciu se face exclusiv prin accesarea Website-ului public disponibil www.takacspince.ro.

3.3. Prin folosirea Website-ului/Conținutului/Serviciului, Clientul este singurul responsabil pentru toate activitățile care decurg prin folosirea acestuia. De asemenea, acesta răspunde pentru orice daune materiale, intelectuale sau electronice sau de orice altă natură produse Website-ului, Conținutului, Serviciului, societății Vânzătorului, , sau oricărui terț cu care Vânzătorul are încheiate contracte, în conformitate cu legislația română în vigoare.

3.4. În cazul în care Utilizatorul sau Clientul nu este de acord și/sau nu acceptă și/sau își revocă acceptul dat pentru Document, acesta renunță la accesul la Serviciu, alte servicii oferite de Vânzător  prin intermediul Website-ului, primirea newslettere-lor/alertelor și/sau comunicărilor din partea Vânzătorului de orice natură (electronic, telefonic, etc), fără nicio garanție ulterioară din partea Vânzătorului sau a Partenerilor acestuia.

3.5. Vânzătorul va șterge toate datele care fac referire la acesta din baza lor de date, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese.

3.6. Clientul poate reveni în orice moment asupra deciziei sale de a fi de acord și/sau a accepta Documentul, sub forma în care acesta va fi disponibil în acel moment.

3.7. Pentru a-și exercita dreptul de a nu fi de acord și/sau nu accepta și/sau își revoca acceptul dat pentru Document, acesta poate să contacteze Vânzătorul , sau să folosească legăturile din conținutul primit de la Vânzător  destinate acestui scop.

3.8. Clientul nu poate să revoce acordul exprimat în favoarea Documentului pe perioada derulării unui Contract sau până în momentul în care acesta nu achită contravaloarea tuturor Contractelor încheiate cu Vânzătorul .

3.9. În cazul în care Clientul a achitat contravaloarea tuturor Contractelor neonorate față de Vânzător  și își revocă acordul exprimat în favoarea Documentului pe perioada derulării unei Comenzi, Vânzătorul va anula Comanda acestuia fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese.

3.10. Acest Website este adresat doar Membrilor persoane juridice, entităților juridice și persoanelor fizice care au cel puțin 18 ani, care au parcurs etapele înregistrării corespunzătoare și care nu au fost suspendați sau înlăturați de către Vânzător , indiferent de motivul suspendării sau al înlăturării. Posibilitatea de a comanda online este disponibilă doar persoanelor cu sediul / domiciliul în România. Devenind Client, persoana declară faptul că întrunește condițiile sus menționate.

3.11. Clientul care achiziționează produse prin intermediul site-ului www.takacspince.ro își manifestă acordul de a participa la campaniile promo organizate de site-ul www.takacspince.ro.

 

 1. CONȚINUT

4.1. Conținutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Website, sunt proprietatea exclusivă a Vânzătorului, acestora fiindu-le rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).

4.2. Clientului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui conținut în orice alt context decât cel original intenționat de Vânzător, includerea oricărui conținut în afara Website-ului www.takacspince.ro, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al Vânzătorului sau  asupra conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului, decât cu acordul expres al Vânzătorului sau .

4.3. Orice Conținut la care Clientul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidența Documentului, în cazul în care Conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat între Vânzător  și acesta, și fără nici o garanție implicit sau expres formulată din partea Vânzătorului  cu referire acel conținut.

4.4. Clientul poate copia, transfera și/sau utiliza conținut numai în scopuri personale sau necomerciale, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederi ale Documentului.

4.5. În cazul în care Vânzătorul  conferă Clientului dreptul de a utiliza sub forma descrisă într-un acord de utilizare distinct un anumit conținut la care Clientul are sau obține acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite în acord, numai pe perioada existenței acestuia sau acestor conținuturi pe Website sau a perioadei definite în acord, conform condițiilor definite, în cazul în care acestea există și nu reprezintă un angajament contractual din partea Vânzătorului pentru respectivul Client sau oricare alt terț care are/obține acces la acest conținut transferat, prin orice mijloc și care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui conținut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.

4.6. Niciun conținut transmis către Client, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc.) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea Vânzătorului sau a  și/sau al angajatului Vânzătorului sau al  care a mijlocit transferul de conținut, în cazul în care aceasta există, față de respectivul conținut.

4.7. Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin Document sau de acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există.

4.8. Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica sau de a adăuga noi reguli și restricții în ceea ce privește conținutul Website-ului, în orice moment.

4.9. Pentru orice problemă legată de încălcarea drepturilor de autor vă rugăm să ne contactați la mail office@takacspince.ro

 

 1. CONTACT

5.1. Vânzătorul  publică pe Website datele complete și corecte de identificare și contactare de către Client.

5.2. Prin utilizarea formularului de contact sau al serviciului prezent pe Website, Clientul permite Vânzătorului să îl contacteze prin orice mijloc disponibil incluzând și mijloacele electronice.

5.3. Completarea parțială sau integrală a formularului de contact și trimiterea acestuia nu reprezintă în niciun fel un angajament din partea Vânzătorului de a contacta Membrul sau Clientul.

5.4. Accesarea Website-ului, folosirea informațiilor prezentate în cadrul acestuia, vizitarea paginilor, trimiterea de e-mailuri sau notificări adresate Vânzătorului se realizează în mod electronic, telefonic, sau orice alt mod de comunicare disponibil Clientului și Vânzătorului, considerându-se astfel că acesta consimte la primirea notificărilor din partea Vânzătorului sau a  în modalitate electronică și/sau telefonică, incluzând și comunicări prin e-mail sau prin anunțuri pe Website.

5.5. Vânzătorul  își rezervă dreptul de a nu răspunde tuturor solicitărilor de orice natură, primite prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc).

 

 1. NEWSLETTERE ȘI ALERTE

6.1. În momentul în care, Clientul își creează un Cont pe Website, acceptând Documentul (Termeni și Condiții), acesta are dreptul de a-și exprima sau nu acordul cu privire la primirea de newslettere și/sau alerte din partea Vânzătorului.

6.2. Datele preluate de la Client în scopul expedierii newslettere-lor și/sau alertelor, pot și vor fi folosite de către Vânzător și Partenerii săi în limitele Politicii de confidențialitate.

6.3. Renunțarea la primirea newslettere-lor și/sau alertelor de către Client se poate face în orice moment:

6.4. Renunțarea la primirea newslettere-lor și/sau alertelor nu implică renunțarea la acceptul dat pentru document.

6.5. Vânzătorul își rezervă dreptul de a selecționa persoanele cărora le va trimite newslettere și/sau alerte cât și dreptul de a elimina din baza sa de date orice Client care și-a exprimat anterior consimțământul de a primi newslettere și/sau alerte, fără nici un angajament ulterior din partea Vânzătorului, sau a vreunei notificări prealabile a acestuia.

Vânzătorul  nu va include în newslettere și/sau alerte transmise Clientului, nici un alt fel de material publicitar sub formă de conținut care să facă referire la vreun terț care nu este partener al Societății Vânzătorului, la momentul expedierii newslettere-lor și/sau alertelor.

 

 1. POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE poate fi consultată aici.
 2. POLITICA DE COOKIES  poate fi consultată aici.

 

 1. MODIFICAREA CONDIȚIILOR DE UTILIZARE

9.1. În vederea unei bune și optime colaborări cu dumneavoastră, aceste condiții de utilizare se pot modifica oricând, fără niciun preaviz sau notificare. Avem rugămintea să reveniți asupra lor de fiecare dată când utilizați Website-ul.

 

 1. CESIONAREA ȘI SUBCONTRACTAREA

10.1. Vânzătorul poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru servicii ce țin de onorarea Comenzii, cu informarea Clientului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil față de Cumpărător pentru toate obligațiile contractuale.

 

 1. ACCESUL LA SERVICIU

11.1. Accesul la serviciu este permis oricărui Client care dorește să achiziționeze marfă, si are peste 18 ani, Clientul va trebui să accepte prevederile Documentului.

 

 1. PRODUSE, SERVICII ȘI MODALITATEA DE PLATĂ

12.1. Vânzătorul  poate publica pe Website informații despre produse, servicii și/sau promoții practicate de către acesta în limita stocului disponibil.

12.2. Produsele și/sau serviciile achiziționate prin intermediul Serviciului sunt destinate exclusiv uzului personal al Clientului.

12.3 Vânzătorul  poate limita capacitatea de achiziționare a unor produse sau servicii disponibile pe Website la un moment dat, unuia sau mai multor Clienți.

12.4. Toate tarifele aferente produselor sau serviciilor prezentate pe Website sunt exprimate în lei (RON) și includ TVA.

12.5. Tarifele afișate pe Website și tăiate de o linie semnifică prețul nediscountat al unui produs care se afla intr-o perioada promotionala de reduceri de preturi.

12.6. Facturarea produselor achiziționate se face exclusiv în RON. În cazul în care plata se face prin card bancar, aceasta va fi confirmată în momentul în care se va emite factura către Client. Până în acel moment contravaloarea comenzii va fi blocată pe contul Clientului nefiind transferată în conturile Vânzătorului.

12.7. În cazul plăților online Vânzătorul  nu este / nu poate  fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Client, incluzând dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru această acțiune o poartă numai Clientul.

12.8. Toate informațiile folosite pentru descrierea produselor și/sau serviciilor disponibile pe Website (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / etc.) nu reprezintă o obligație contractuală din partea Vânzătorului, acestea fiind cu titlu de prezentare.

12.9. În descrierea produselor și/sau serviciilor Vânzătorul își rezervă dreptul de a utiliza și alte produse (accesorii / etc) care pot să nu fie incluse în costurile produselor respective.

12.10. Pe Website-ul www.takacspince.ro sunt acceptate următoarele modalități de plată:

 • plata în numerar la  momentul livrării produselor;
 • plată prin card bancar prin procesatorul de plăți BTPAY;
 • plată prin virament bancar în contul  bancar RO04 BTRL RONC RT05 2153 2501, Banca Transilvania Deva pe numele SC CRAM ATAKACS SRL, sau prin contul de

Trezorerie: RO81 TREZ 3665 070X XX01 4224 deschis la Trezoreria Deva. În cazul plăților prin virament bancar, produsele comandate se vor livra doar după ce plata va fi evidențiată în extrasul de cont.

 

 1. COMANDA TELEFONICĂ SAU ONLINE

13.1. Clientul poate efectua comenzi telefonice pe numărul/numerele de telefon puse la dispoziție de către Vânzător pe Website.

13.2. Clientul poate efectua Comenzi de produse comercializate la un moment dat, pe Website sau telefonic (comanda minimă este de 20 RON fără TVA).

13.3. Prin finalizarea Comenzii Clientul consimte ca toate datele furnizare de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării comenzii, denumită în cadrul acestui document „Comanda”.

13.4. Prin finalizarea Comenzii, Clientul consimte ca Vânzătorul  să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Vânzător sau de Partenerii săi, în orice situație în care este necesară contactarea Clientului.

13.5. Vânzătorul  poate anula în mod unilateral Comanda efectuată de către Client,  fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

 • neacceptarea de către banca emitentă a cardului Clientului, a tranzacției, în cazul de plății online;
 • invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de Vânzător , în cazul plății online;
 • datele furnizate de către Client pe Website sunt incomplete sau incorecte;
 • activitatea Clientului pe Website poate și/sau produce daune de orice natură de partea Vânzătorului;
 • realizarea a mai mult de două livrări consecutive eșuate;
 • în situația apariției unei tranzacții suspecte sau declarată ca suspectă de către o autoritate, instituție, unitate bancară său persoana în drept;
 • pentru alte motive obiective.

13.6. Clientul poate renunța la o Comandă efectuată, atunci când este contactat pentru finalizarea Comenzii prin orice mijloc disponibil / agreat de Vânzător , în orice situație în care este necesară contactarea Clientului.

13.7. În cazul în care Clientul renunță la o comandă efectuată cu plata cu card bancar și în care banca emitentă a cardului Clientului a autorizat tranzacția bancară, în sensul blocării în contul Clientului a contravalorii produselor și serviciilor achiziționate de către acesta, suma aceasta va fi deblocată de către Vânzător  în maxim 48 de ore de la data la care Vânzătorul  a luat la cunoștință acest fapt.

13.8. În cazul în care unele produse comandate de către Client printr-o comandă efectuată cu plata cu card bancar nu sunt disponibile pe stoc, Vânzătorul  va informa clientul asupra acestui fapt și vor dispune deblocarea în contul Clientului a contravalorii acestor produse, în cazul în care această sumă a fost blocată pe cardul Clientului, în maxim 48 de ore de la data la care Vânzătorul  a luat la cunoștință acest fapt.

13.9. În cazul în care Clientul a ales metoda de plată prin card bancar, iar contravaloarea produselor/serviciilor comandate a fost blocată pe cardul său, acesta are dreptul de a modifica conținutul comenzii sale, în momentul în care este contactat de către Vânzător, în limita valorii blocate pe cardul său.

13.10. În cazul in care Clientul a ales metoda de plată prin card bancar, iar contravaloarea produselor/serviciilor comandate a fost blocată pe cardul sau, iar contravaloarea noii sale comenzi este mai mică decât contravaloarea produselor/serviciilor comandate inițial, Vânzătorul  va dispune deblocarea în contul Clientului a valorii diferenței dintre contravaloarea comenzii inițiale și a noii comenzi, în maxim 48 de ore de la data la care Vânzătorul  a luat la cunoștință acest fapt.

13.11. Detaliile de livrare a produselor incluzând dar nelimitându-se la timpul necesar livrării nu constituie o obligație contractuală din partea Vânzătorului sau, fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese, în cazul în care oricare parte poate fi sau este prejudiciată în orice mod de pe urma încălcării acestora.

13.12. În cazul în care un Client își modifică datele personale, folosind formularele disponibile pe Website, toate comenzile în derulare existente la acel moment, își păstrează datele definite/acceptate de către Client înainte de momentul modificării, luându-se în considerare pentru livrare și contact, noile date modificate corespunzător.

 

 1. CONTRACT ȘI FINALIZARE

14.1. Vânzătorul va include în coletul expediat către Client, în funcție de tipicul fiecărui produs, toate documentele necesare care să ateste achiziționarea produselor/serviciilor de către Client.

14.2. Vânzătorul va facilita informarea Clientului asupra stadiului de finalizare în care se află comanda sa.

14.3. Contractul la care se adaugă documentele care atestă livrarea către Client a produselor contractate de acesta, de partea Vânzătorului, devine Contract onorat.

 

 1. TRANSPORT

15.3. Livrarea către Client a produselor/serviciilor achiziționate, este efectuată direct de către fiecare dintre Vânzători privind categoriile de produse comercializate de fiecare dintre ei prin intermediul website-ului www.takacspince.ro, în Aiud, sau prin intermediul unei firme de curierat rapid în restul localităților din România.

15.4. Livrările se vor efectua, în medie, în 72 de ore de la confirmarea comenzii.

15.5. În cazul în care produsul va fi livrat cu depășirea termenului sus menționat, Vânzătorul  va informa Clientul prin e-mail, în termen de 48 de ore de la confirmarea Comenzii, caz în care, Clientul poate renunța în scris la comandă. În această situație, Vânzătorul va informa Clientul prin e-mail și va agrea cu acesta prelungirea termenului de livrare cu o perioadă ce nu va depăși termenul de livrare prevăzut inițial. În cazul în care, în cadrul noii perioade agreate de comun acord, produsul va fi indisponibil pentru livrare, Clientul poate solicita rezilierea contractului la distanță și anularea comenzii.

15.5. Clientul are la dispoziție un termen de 24 de ore de la data emiterii notificării de informare pentru a-și exprima opțiunea privind produsul comandat.

15.6. Lipsa primirii de către Vânzător a unui răspuns din partea Clientului în termenul precizat, se va considera ca accept tacit al acestuia pentru prelungirea perioadei de livrare. În toate cazurile în care Clientul își exprimă opțiunea în scris pentru rezilierea contractului și anularea comenzii, dacă produsul a fost deja plătit de acesta, Vânzătorul  va înapoia sumele plătite. În eventualitatea în care plata a fost efectuată înainte de data livrării produsului/produselor comandat(e), sumele plătite vor fi rambursate în totalitate conform legii, în termen de 30 de zile.

15.7. Livrarea produselor comandate de către clienți prin intermediul Website-ului www.takacspince.ro se va face doar pe teritoriul României.

 

 1. CALITATE ȘI GARANȚII

16.1. Toate Produsele comercializate de Vânzător îndeplinesc standardele de calitate și garanții impuse de Ordonanța de urgență nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

16.2. În cazul în care Vânzătorul  nu poate executa contractul din cauză că produsul nu este disponibil, va informa Clientul despre această indisponibilitate, la data la care Vânzătorul  ia la cunoștință despre acest caz. În eventualitatea în care Produsul a fost deja plătit de către Client, sumele vărsate ca plată vor fi rambursate de către Vânzător  în termen de maximum 30 de zile, cu excepția cazului în care părțile convin altfel.

16.3 În eventualitatea depășirii termenului de livrare în medie, de 72 de ore de la confirmarea Comenzii, Vânzătorul va informa Clientul prin e-mail și va agrea cu acesta prelungirea termenului de livrare cu o perioadă ce nu va depăși termenul de livrare prevăzut inițial. În cazul în care, în cadrul noii perioade agreate de comun acord, produsul va fi indisponibil pentru livrare, Clientul poate solicita rezilierea contractului la distanță și anularea comenzii.

16.4. Clientul are la dispoziție un termen de 24 de ore de la data emiterii notificării de informare pentru a-și exprima opțiunea privind produsul comandat.

16.5. Lipsa primirii de către Vânzător a unui răspuns din partea Clientului în termenul precizat, se va considera că accept tacit al acestuia pentru prelungirea perioadei de livrare. În toate cazurile în care Clientul își exprima opțiunea în scris pentru rezilierea contractului și anulare a comenzii, dacă produsul a fost deja plătit de acesta, Vânzătorii  vor înapoia sumele plătite în totalitate conform legii, în termen de 30 de zile.

16.6. Sumele plătite pentru produse vor fi rambursate în termen de 30 de zile în măsura în care Vânzătorul deține toate informațiile necesare în acest sens, respectiv comunicarea de către client în scris, a contului IBAN în care se va efectua transferul sumelor plătite.

16.7. Potrivit Ordonanței de urgență nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, articolul 4, punctul 1, litera e) și a Legii nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora, articolele 5-14, în funcție de natura produselor livrate, garanțiile asupra acestora pot funcționa în următorul mod:

 • vinurile de orice tip și băuturile alcoolice care conțin minim 10% volum alcool conform Hotărârii nr. 106/2002 privind etichetarea alimentelor, articolul 10, alineat (5) – nu au indicată data durabilității minimale;
 • alte produse (livrate de Vânzător, ca urmare a Comenzilor primite prin intermediul Website-ului www.takacspince.ro) care sunt supuse unui termen de garanție vor fi livrate întotdeauna cu respectarea unui termen minim de 30 de zile de valabilitate de la data comenzii până la termenul de expirare al produsului.

16.8. În cazurile puțin probabile în care livrările produselor s-ar face cu un termen de valabilitate mai mic de 30 de zile in mod normal, Clientul are următoarele posibilități:

 1. a) să ceară înlocuirea acestui produs în maxim 15 zile calendaristice fără a fi nevoie să suporte cheltuieli suplimentare;
 2. b) să beneficieze de o reducere semnificativă a prețului acestui articol, însă fără a putea fi mai mic decât prețul de achiziție al furnizorului;
 3. c) să declare rezoluțiunea contractului, să returneze bunurile primite și să primească înapoi contravaloarea mărfurilor fără alte cheltuieli suplimentare.

16.9. În cazul în care bunurile livrate de Vânzător (pentru Comenzile primite prin intermediul Website-ului www.takacspince.ro) nu corespund cu descrierea, cumpărătorul (Clientul) va putea cere înlocuirea produsului, sau va putea beneficia de o reducere substanțială de preț, sau va putea declara rezoluțiunea contractului fără a mai suporta cheltuieli suplimentare.

16.10. Datorită naturii bunurilor livrate de Vânzător (băuturi spirtoase, vinuri, băuturi răcoritoare, apă sau alte produse accesorii (ex: pahare), service-ul post vânzare sau post-garanție nu poate fi aplicat.

 

 1. DREPTUL DE RETRAGERE DIN CONTRACT. ANULAREA COMENZILOR. RETURNAREA PRODUSELOR

17.1. Aveți dreptul de a vă retrage din prezentul contract pentru produsele comercializate, fără a preciza motivele, în termen de 14 zile calendaristice.

17.2. Perioada de retragere expiră după 14 zile pentru produsele comercializate, începând:

 • din ziua încheierii contractului;
 • din ziua în care intrați dv. sau o parte terță, alta decât transportatorul, indicată de dumneavoastră, în posesia fizică a produselor (în cazul unui contract de vânzare);
 • din ziua în care intrați dv. sau o parte terță, alta decât transportatorul, indicată de dv., în posesia fizică a ultimului produs (în cazul unui contract privind bunuri multiple comandate de consumator printr-o singură comandă și livrate separat);
 • din ziua în care intrați dv. sau o parte terță, alta decât transportatorul, indicată de dv., în posesia fizică a ultimului lot sau a ultimei piese (în cazul unui contract privind livrarea unui produs constând din mai multe loturi sau părți);
 • din ziua în care intrați, dv. sau o parte terță, alta decât transportatorul, indicată de dv., în posesia fizică a primului produs (în cazul unui contract pentru livrarea periodică de produse pe o perioadă de timp determinată).

17.3. Pentru a vă exercita dreptul de retragere trebuie să ne informați cu privire la decizia dumneavoastră de a vă retrage din prezentul contract, utilizând o declarație neechivocă, de exemplu, o scrisoare trimisă prin poștă, fax sau e-mail.

17.4. Pentru a respecta termenul limită de retragere este suficient să trimiteți comunicarea privind exercitarea dreptului de retragere înainte de expirarea perioadei de retragere.

17.5. Dacă vă retrageți, vom rambursa orice sumă pe care am primit-o de la dvs., inclusiv costurile livrării, cu excepția costurilor suplimentare determinate de faptul că ați ales altă modalitate de livrare decât cel mai ieftin tip de livrare standard oferit de noi, fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile calendaristice de la data la care suntem informați cu privire la decizia dumneavoastră de a vă retrage din prezentul contract. Vom efectua această rambursare folosind aceeași modalitate de plată ca și cea folosită pentru tranzacția inițială, cu excepția cazului în care v-ați exprimat acordul expres pentru o altă modalitate de rambursare. În orice caz, nu vi se vor percepe comisioane ca urmare a unei astfel de rambursări.

17.6. Putem amâna rambursarea până la data la care primim înapoi produsele sau până la momentul la care ne-ați furnizat dovada că ați trimis înapoi produsele, fiind valabilă data cea mai apropiată.

17.7.  Având în vedere faptul că noi comercializăm produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau din motive de igienă și care au fost desigilate de dvs. si/sau faptul că furnizăm ca și produse – băuturi alcoolice al căror preț a fost convenit în momentul încheierii contractului de vânzare, a căror livrare nu poate fi efectuata înainte de 30 de zile și a căror valoare reală depinde de fluctuatțile de pe piața pe care noi nu le putem controla, în conformitate cu prevederile art.16 lit.e) si lit.g) din OUG 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, în momentul în care va interveni una dintre situațiile mentionate mai sus, dvs. nu veți putea să vă exercitați dreptul de retragere din contractele de vânzare-cumpărare al produselor încheiate la distanță sau în afara spațiilor comerciale, în termenul de 14 zile calendaristice calculat conform art.18.2 de mai sus.

17.8. Clientul trebuie să verifice produsele livrate de Vânzător sau de curier în numele Vânzătorului la adresa de livrare înainte de acceptarea comenzii / semnarea și confirmarea comenzii. Prin această semnătură, Clientul confirmă și ratifică cumpărarea în persoană. Suplimentar. Clientul declară că o terță parte poate ratifica comanda în numele său, de exemplu dacă Clientul nu este la adresa finală de livrare sau a desemnat o terță parte pentru colectarea și semnarea comenzii. Clientul (și/sau terța persoană menționată) este astfel responsabil pentru a verifica dacă serviciul furnizat este corespunzător și, după caz, de colectarea unor dovezi suficiente că acesta nu a fost adecvat.

17.9. Conform prevederile art.16 lit.c) si d) din OUG nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, în momentul în care va interveni una dintre situatiile mentionate mai sus, Clientul nu își va putea exercita dreptul de retragere din contractele de vânzare-cumpărare al produselor încheiate la distanță sau în afara spațiilor comerciale, în termenul de 14 zile calendaristice, în cazul furnizării de produse confecționate după specificațiile prezentate de consumator sau personalizate în mod clar sau în cazul furnizării de produse care sunt susceptibile a se deterioara sau a expira rapid.

17.10. Dacă Clientul a furnizat o adresă incorectă pentru livrarea produselor, poate introduce o nouă adresă în orice moment cu condiția să fie în același oraș ca cel din comanda inițială.

 

 1. FRAUDA

18.1. Vânzătorul nu solicită Clienților sau Utilizatorilor săi prin niciun mijloc de comunicare (e-mail, telefonic, SMS etc.) informații referitoare la date confidențiale, conturi/carduri bancare sau parole personale.

18.2. Clientul își asumă întreaga responsabilitate pentru divulgarea către terți a datelor sale confidențiale.

18.3. Vânzătorul își declină orice responsabilitate, în situația în care un Client ar fi / este prejudiciat sub orice formă de către un terț care ar pretinde că este/reprezintă interesele Vânzătorului.

18.4. Clientul va informa Vânzătorul asupra unor asemenea tentative, folosind datele de contact.

18.5. Vânzătorul nu promovează SPAM-ul.

18.6. Comunicările realizate de către Vânzător  prin mijloace electronice de comunicare la distanță (ex: e-mail) conțin datele de identificare complete și conforme ale expeditorului sau legături către acestea, la data transmiterii conținutului.

18.7. Următoarele scopuri atinse sau nu, vor fi considerate tentativă de fraudare a Website-ului/Conținutului și/sau a societății Vânzătorului. Vânzătorul  își rezervă dreptul de se adresa oricărei autorități competente împotriva aceluia sau acelora care a(u) încercat să, sau a(u) atins acest(e) scop(uri):

 • de a accesa datele de orice tip ale altui Client prin folosirea unui cont sau prin orice altă metodă;
 • de a altera sau de a modifica conținutul Website-ului sau orice corespondență expediată prin orice modalitate de către Vânzător  către Client;
 • de a afecta performanțele serverului/serverelor pe care rulează Website-ul;
 • de a accesa sau de a divulga oricărui terț care nu are autoritatea legală necesară, conținutul expediat prin orice mijloc de către Vânzător  către Client atunci când acesta nu este destinatarul legitim al conținutului.

18.8. Clientul Website-ului www.takacspince.ro este de acord, iar Vânzătorul are obligația ca în cazul tranzacțiilor suspecte sau declarate suspecte, la solicitarea oricărei autorități publice, instituții autorizate, unități bancare partenere sau a altei asemenea entități, să comunice datele cu caracter personal ale Clientului, punându-se în vedere solicitantului acestor date faptul că acesta are obligația de a păstra caracterul de confidențialitate a datelor comunicate.

 

 1. CONDIȚII DE ÎNLĂTURARE A RĂSPUNDERII

19.1. Vânzătorul  nu poate fi ținut responsabil în nici un fel în fața niciunui Client care utilizează Website-ul sau Conținutul, altfel decât în limita articolelor ce constituie Termeni și Condiții.

19.2. Vânzătorul  nu garantează Clientului accesul pe Website sau la Serviciu, în lipsa înregistrării de către acesta din urmă prin parcurgerea etapelor de înregistrare de pe Website, și nu îi conferă dreptul de a descărca sau de a modifica parțial și/sau integral conținutul, de a reproduce parțial său integral conținutul, de a copia, sau de a exploata orice conținut în orice altă manieră, sau de a transfera vreunui terț orice conținut asupra căruia are și/sau a obținut acces, în baza unui acord de utilizare, fără acordul prealabil scris al Vânzătorului.

19.3. Vânzătorul nu răspunde de conținutul, calitatea sau natura altor Website-uri la care se ajunge prin legături din conținut, indiferent de natura acestor legături. Pentru respectivele Website-uri, răspunderea o poartă, integral, proprietarii acestora.

19.4. Vânzătorul  este exonerat de orice vină în cazul utilizării Website-urilor și/sau al conținutului transmis către Client, prin orice mijloc (electronic, telefonic, etc.), prin intermediul Website-urilor, e-mailului sau al unui angajat al Vânzătorului, atunci când această utilizare a conținutului poate sau produce pagube de orice natură Clientului și/sau oricărui terț implicat în acest transfer de Conținut.

19.5. Vânzătorul  nu oferă niciun fel de garanții directe sau indirecte că:

 • serviciul va fi potrivit cerințelor clientului;
 • serviciul va fi neîntrerupt, sigur sau fără erori de orice fel;
 • produsele/serviciile obținute gratis sau contra cost prin intermediul serviciului vor corespunde cerințelor sau așteptărilor clientului.

19.6. În limita prevederilor prezentelor Termeni și Condiții, operatorii, administratorii și/sau proprietarii Website-ului nu sunt sub nicio formă responsabili pentru relațiile sau consecințele acestora rezultând din, dar nelimitându-se la, achiziții, oferte speciale, promoții, promovări, sau oricare alt tip de relație / legătură / tranzacție / colaborare / etc. care pot apărea între Client și oricare dintre cei care își fac promovare directă sau indirectă prin intermediul Website-ului.

 

 1. FORȚA MAJORĂ ȘI CAZUL FORTUIT

20.1. Nici una din părțile prezentului contract nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea la termen si / sau în mod corespunzător, total sau parțial, a oricăreia din obligațiile care îi incumbă, în baza prezentului contract, dacă neexecutarea obligației respective a fost cauzată de un eveniment de forță majoră la data încheierii contractului și ale cărui consecințe sunt de neînlăturat. Sunt considerate asemenea evenimente: razboiul, calamitatile naturale, grevele, restrictiile legale, pandemiile și orice alt eveniment care este în afara controlului părții care îl invocă.

 

20.5. Partea care invocă evenimentul de forță majoră trebuie să facă dovada imposibilității executării obligațiilor în termen de 48 de ore de la data producerii evenimentului dar numai in cazul in care evenimentul o împiedică să o ducă la bun sfârșit.

 

 1. LITIGII

21.1. Prin folosirea, vizitarea, vizualizarea, etc., a Website-urilor și/sau al oricărui conținut trimis de către Vânzător Clientului prin accesare și/sau expediere prin orice mijloc (electronic, telefonic, etc), acesta se declară de acord cel puțin cu prevederile „Termeni și condiții”.

21.2. Orice dispută cu referire la prezentul Document care ar putea să apară între Client și Vânzător se va rezolva mai întâi pe cale amiabilă. Dacă aceasta nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat de către instanța competentă, în conformitate cu legislația română în vigoare.

21.3. Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, această clauză nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.

21.4. Prezentul Document a fost redactat și va fi interpretat în conformitate cu legislația în vigoare la momentul redactării.

 

 1. DISPOZIȚII FINALE

22.1. Vânzătorul și Partenerii săi își rezervă dreptul de a putea efectua orice modificări ale acestor prevederi, precum și orice modificări ale Website-ului, structurii acestuia, Serviciului, precum și orice Conținut fără o notificare prealabilă Membrului sau Clientului.

22.2. În limita prevederilor prezentului Document, Vânzătorul  nu va putea fi făcut responsabil pentru eventualele erori apărute pe Website din orice cauză, inclusiv din cauza unor modificări, setări, etc., care nu sunt făcute de către administratorul Website-ului.

22.3. Vânzătorul  își rezervă dreptul de a introduce bannere publicitare de orice natură și/sau legături pe oricare pagină a Website-ului, cu respectarea legislației în vigoare.

 22.4. În cazul în care există întrebări sau sugestii în legătură cu Vânzătorul, sau aveți o problemă  legată de o comandă, plată, sau de altă natură dar în strânsă legătură cu obiectul acestui Website vă rugăm să ne contactați la numele de telefon 0740.184820 sau 0762207490, în orice zi a săptămânii, program 10.00 – 17.00, sau prin email la office@takacspince.ro

22.5. Orice comentarii, întrebări, feedback, idei, sugestii sau alte comunicări sau informații despre sau referitoare la Website-ul www.takacspince.ro, funcționalitatea sau îmbunătățirea acestuia vor rămâne proprietatea Vânzătorului.