ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ - Takács Pincészet
FB TW IG

#thelma_winery

s

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

 

Ultima revizuire: 10.02.2021

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal și a drepturilor dumneavoastră conform prevederilor legislației privind protecția datelor în contextul utilizării paginii de internet, www.takacspince.ro.

CRAMA TAKACS SRL, cu sediul social în Municipiul Deva, Str. Axente Sever nr. 32, Județul Hunedoara, cod poștal 330048, cu număr de ordine în registrul comerțului J20/1028/19.07.2007, având codul unic de înregistrare 2135939, punte de lucru deschis la Aiud, județul Alba, str. Protopop Iosif Pop, nr 2., cod poștal 515200, reprezentat legal prin administrator Takacs Attila, cu numărul de telefon 0762207490, în calitate de operator de date cu caracter personal („Operator” sau „Societatea” sau „noi” sau „CRAMA TAKACS”).

Prezenta politică a fost redactată luând in considerare aspectele stabilite de prevederile legislației europene si naționale în vigoare, respectiv Regulamentul General privind Protectia Datelor (UE) 679/2016 („GDPR”), Legea 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a GDPR și/sau cu orice alte decizii pe care le poate emite Autoritatea Națională de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) în calitate de autoritate de supraveghere privind protecția datelor cu caracter personal.

Dezvoltarea continuă a tehnologiei, modificările serviciilor noastre sau situația juridică, precum și alte motive pot necesita ajustări ale politicii noastre privind protecția datelor. Prin urmare, ne rezervăm dreptul de a modifica în orice moment această declarație privind protecția datelor și vă cerem să vă informați în mod regulat despre starea actuală. Puteți afla dacă politica s-a modificat, verificând data revizuirii care apare mai sus.

Această politică se referă strict la magazinul online www.takacspince.ro („website” sau „magazin online”).

Dacă aveți întrebări cu privire la Politica de confidențialitate, vă rugăm să ne contactați așa cum este descris în secțiunea intitulată „Cum ne puteți contacta?” de mai jos.

 1. CARE SUNT CATEGORIILE DE PERSOANE VIZATE?

Exista diferite categorii de persoane vizate, in funcție de calitatea pe care acestea o au in raporturile cu Societatea, noi prelucrând datele cu caracter personal ale persoanelor vizate pentru diverse scopuri de prelucrare, întotdeauna în baza unui temei legal, după cum urmează:

 • vizitatorii www.takacspince.ro, persoanele anonime, care doar accesează și navighează magazinul online;
 • vizitatorii www.takacspince.ro, persoanele clienți care pot plasa comenzi în vederea cumpărării unor produse comercializate de Societate, fără a fi membru și a avea înregistrat un cont de utilizator în magazinul online www.takacspince.ro sau care accesează diverse servicii puse la dispoziție de noi: plasare și/sau anulare comandă; cumpărare, livrare și retur produse; retragere din contractul de vânzare produse comandate și primirea contravalorii produsului; înregistrare diverse solicitări prin utilizarea unuia dintre canalele de comunicare puse la dispoziție de Societate; abonare newsletter;
 • potențiali parteneri sau partenerii de afaceri ai Societății, persoanele care au calitatea de angajat, colaborator, reprezentant sau alt potențial partener, ori acționar direct sau indirect ori beneficiar real, al unui potențial client/client, potențial furnizor/furnizor sau alt potențial partener/partener de afaceri al Societății.
 1. ÎN CE SCOPURI VĂ PRELUCRĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Scopul principal pentru care prelucrăm datele dvs. personale sunt pentru a ne asigura că înțelegerile contractuale dintre noi pot fi implementate într-un mod corespunzător, astfel încât relația să poată funcționa fără probleme și să respecte cerințele legale. În cazul în care intenționăm să prelucrăm ulterior datele dvs. cu caracter personal într-un alt scop decât cel pentru care acestea au fost colectate, vă vom furniza, înainte de această prelucrare ulterioară, informații privind scopul prelucrării și orice informații suplimentare relevante solicitate de dvs.

Societatea vă prelucrează datele cu caracter pentru următoarele scopuri:

 • oferirea accesului la serviciile magazinului online www.takacspince.ro;
 • întocmire baze de date cu clienții Cramei Takacs și stocarea acestora;
 • rezolvarea solicitărilor din partea autorităților publice ori pentru a îndeplini cerintele legale (ex. cele specifice legislației financiar-contabile, fiscale sau prevenirea spălării banilor);
 • operarea, protejarea, îmbunătățirea și optimizarea www.takacspince.ro și experienței clienților, cum ar fi efectuarea de analize, statistici și cercetări și evaluarea comportamentului în mediile online, testare, dezvoltare și  utilizare;
 • înființarea, administrarea și modificarea contului de utilizator în cadrul magazinului online www.takacspince.ro; crearea unei liste de dorințe; transmiterea unor alerte de securitate și notificări de cont;
 • solicitarea, emiterea și gestionarea promoțiilor, reducerilor și alte servicii personalizate;
 • marketing și publicitate (incluzând și marketing direct); participarea la concursuri, tombole și promoții; acțiuni de marketing direct – înscrierea pentru a primi buletine informative și actualizări privind cele mai recente produse și servicii (newsletter prin e-mail, SMS, și alte canale digitale, de exemplu, medii de comunicare socială), evenimente și promoții;
 • încheierea contractelor de vânzare pentru produsele noastre, prin preluarea comenzilor, inclusiv validarea, confirmarea de expediere, facturarea acestora sau alte alerte; returnări/schimburi; transmiterea unor mesaje privind produsele achiziționate și actualizări; anulări comenzi; retrageri din contractul de vânzare produse și rambursare contravaloare produse returnate;
 • gestionarea relației de afaceri dintre noi și un potențial client, potențial furnizor sau alt potențial partener de afaceri, în cazul în care aveți calitatea de colaborator, reprezentant sau persoană de contact al respectivului client, furnizor, partener de afaceri.
 • prevenirea, detectarea sau investigarea fraudelor, încălcările de securitate și activitățile care sunt sau pot fi interzise sau ilegale, precum și pentru apărarea și exercitarea drepturilor noastre conform legii;
 1. CE BAZE LEGALE FOLOSIM PENTRU PRELUCRAREA DATELOR DVS. CU CARACTER PERSONAL?

Noi prelucrăm datele personale numai pentru a ne îndeplini obligațiile contractuale sau pentru a ne apăra interesele legitime imperioase. Interesele noastre legitime sunt reprezentate de punerea în aplicare a scopului nostru de afaceri.

Temeiurile juridice pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal sunt următoarele:

 • consimțământul (art.6 alin.(1) lit.a) din GDPR) în cazul efectuării unor poze și/sau înregistrări video în cazul acțiunilor noastre de marketing și publicitate (de ex. participarea la concursuri, tombole și promoții; evenimente și promoții), ce pot fi folosite de noi pentru promovarea produselor și serviciilor noastre prin intermediul diferitelor canale de comunicare media offline și online; acțiuni de marketing direct – înscrierea pentru a primi buletine informative și actualizări privind cele mai recente produse și servicii (newsletter prin e-mail, SMS, MMS, telefon și alte canale digitale, de exemplu, medii de comunicare socială) și/sau alte acțiuni de marketing pentru care v-ați dat consimțământul;
 • executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (art.6 alin.(1) lit.b) din GDPR) pentru scopurile privind înființarea, administrarea și modificarea contului de utilizator în cadrul magazinului online www.takacspince.ro; crearea unei liste de dorințe; transmiterea unor alerte de securitate și notificări de cont;
 • executarea unui contract la care persoana vizată este parte (art.6 alin.(1) lit.b) din GDPR) pentru scopurile privind intenția de a încheia contractelor de vânzare pentru produsele noastre comercializate în cadrul magazinului online www.takacspince.ro și executarea acestor contracte (prin preluarea comenzilor, inclusiv validarea, confirmarea de expediere, facturarea acestora sau alte alerte; returnări/schimburi; transmiterea unor mesaje privind produsele achiziționate și actualizări; anulări comenzi; retrageri din contractul de vânzare produse și rambursare contravaloare produse returnate; soluționarea reclamațiilor de orice natură referitoare la produsele achiziționate;  participarea la concursuri, tombole și promoții; aceste prelucrări sunt impuse și de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă;
 • executarea unui contract la care persoana vizată este parte (art.6 alin.(1) lit.b) din GDPR) pentru scopul privind gestionarea relației de afaceri dintre Operator și un potențial client/client, potențial furnizor/furnizor sau alt potențial partener/partener de afaceri, în cazul în care aveți calitatea de colaborator, reprezentant sau persoana de contact al respectivului client, furnizor, partener de afaceri;
 • interesul legitim (art.6 alin.(1) lit.f) din GDPR) pentru scopurile constând în oferirea accesului și utilizării serviciilor website-ului www.takacspince.ro  prin funcționarea corespunzătoare a acestuia; operarea, protejarea, îmbunătățirii și optimizării www.takacspince.ro și experienței membrilor și clienților; marketing și publicitate, evenimente și promoții; înregistrarea audio a convorbirilor telefonice privind soluționarea reclamațiilor de orice natură referitoare la produsele achiziționate prin intermediul serviciului de call-center; prevenirea, detectarea sau investigarea fraudelor, încălcările de securitate și activitățile care sunt sau pot fi interzise sau ilegale, precum și pentru apărarea și exercitarea drepturilor noastre conform legii;
 • respectarea unor obligații legale pentru scopurile privind încălcările de securitate și activitățile care sunt sau pot fi interzise sau ilegale; apărarea și exercitarea drepturilor noastre; rezolvarea solicitărilor din partea autorităților publice ori pentru a îndeplini cerintele legale (ex. cele specifice legislației financiar-contabile, fiscale sau prevenirea spălării banilor).
 1. CE TIPURI DE DATE COLECTĂM ȘI CARE ESTE SURSA ACESTORA? ALTE INFORMAȚII IMPORTANTE.

Colectăm datele pentru a opera eficient și a vă furniza cele mai bune experiențe legate de produsele noastre. Puteți opta în legătură cu utilizarea datelor pe care le colectăm și prelucrăm. Atunci când vi se solicită să furnizați date cu caracter personal, puteți refuza, cu excepția situației în care necesitatea de prezentare a datelor este o obligație legală. În cazul în care alegeți să nu furnizați date care sunt necesare pentru a cumpăra/returna un produs există posibilitatea să nu putem finaliza relația contractuală cu dvs.

Pentru fiecare scop privind prelucrarea datelor, avem nevoie de anumite date cu caracter personal din partea dumneavoastră, după cum urmează:

 • în cazul vizitatorilor magazinului online www.takacspince.ro, nu cunoaștem date despre aceștia, cu excepția [adresei IP] si a [cookie-urilor] utilizate (pentru detalii suplimentare vă rugăm să consultați Politica de Cookies)
 •  Informatii privind utilizarea contului de utilizator si a Site-ului de catre dumneavoastra, cum ar fi data si ora la care ati accesat Webite-ul, inclusiv adresa IP publica, Device ID public si date similare despre dumneavoastra
 • scopul de încheiere a contractelor de vânzare pentru produsele noastre comercializate în cadrul magazinului online www.takacspince.ro (vânzări online); datele dvs. sunt colectate în mod direct de la dvs. când efectuați achiziția produselor, adică date personale și de contact, date privind achizițiile dvs., date fiscale, detalii de plată, informații legate de vânzări și orice alte date strict necesare pentru livrarea produselor – [nume, prenume, adresă de email, număr de telefon, adresă de facturare, adresă de livrare, cont IBAN – prelucrat numai în situația plăților cu OP (ordin de plată) și/sau a retururilor/schimbului de produse]; Refuzul dvs. de a furniza aceste informații ar face imposibilă finalizarea achizițiilor și emiterea facturii fiscale sau procesarea unui eventual retur/schimb de produse, în magazinul nostru online;
 • scopul de marketing si publicitate, participarea la concursuri, tombole și promoții; acțiuni de marketing direct – înscrierea pentru a primi buletine informative și actualizări privind cele mai recente produse și servicii (newsletter prin e-mail, SMS, MMS, telefon și alte canale digitale, de exemplu, medii de comunicare socială), evenimente și promoții; datele dvs. sunt colectate în mod direct de la dvs. când decideți să participați la concursuri, tombole și promoții sau când vă abonați la newsletter – [nume, prenume, adresă de email, număr de telefon, date colectate din modulele cookies, date privind preferințe și obiceiuri, imagini fotografice sau video în cadrul evenimentelor organizate]; Netransmiterea acestora/anumitor informații va face imposibilă oferirea de către noi a unor campanii de marketing personalizate către dvs. și/sau participarea la evenimentele noastre;

Putem combina informațiile personale cu informații despre tranzacțiile realizate de dvs. in mediul online și in alte interacțiuni cu noi. De asemenea, putem combina informațiile personale cu informațiile pe care le primim din alte surse, cum ar fi parteneri de marketing, baze de date publice, pagini accesibile publicului pe platforme sociale și alte părți terțe.

ALTE INFORMAȚII IMPORTANTE

Analizarea comunicărilor in cadrul/prin intermediul website-ului nostru www.takacspince.ro

Este posibil să examinăm, să scanăm sau să analizăm comunicările în cadrul website-ului nostru www.takacspince.ro (de ex. distribuirea unei pagini dedicata unui eveniment, regulament privind concursuri, tombole și promoții prin intermediul diverselor canale de comunicare – mesagerie instant, platforme de social media, email, SMS, MMS), pentru prevenirea fraudei, evaluarea riscurilor, conformitatea cu reglementările, investigarea, dezvoltarea produselor/serviciilor, cercetarea, analiza și asistența clienților. Nu vom examina, vom scana sau analiza comunicările dvs. pentru a trimite mesaje de marketing a unei terțe parți către dvs. și nu vom vinde recenzii sau analize ale acestor comunicări.

Aceste activități se desfășoară pe baza interesului nostru legitim de a asigura respectarea legilor și a Termenilor si Condițiilor noastre, prevenirea, detectarea fraudei, încălcările de securitate și activitățile care sunt sau pot fi interzise sau ilegale promovarea siguranței și îmbunătățirea și asigurarea performanței adecvate a serviciilor noastre.

Parteneri și integrare părți terțe

www.takacspince.ro poate conține legături către site-uri sau servicii terțe, cum ar fi integrarea unor terțe părți, servicii de co-marcă sau servicii de marcă terță parte („Parteneri terți”). Noi nu deținem sau nu controlăm acești parteneri terți și atunci când interacționați cu aceștia, este posibil să furnizați informații direct partenerului terț sau nouă sau ambelor părți. Acești parteneri terțe vor avea propriile reguli privind colectarea, utilizarea și divulgarea informațiilor. Vă încurajăm să examinați politicile de confidențialitate ale celorlalte site-uri pe care le accesați.

Părți ale website-ului www.takacspince.ro pot utiliza servicii terțe, cum ar fi Google Analitycs, Facebook, Twitter, Youtube, inclusiv API-urile procesatorilor de plăti pentru plățile produselor achiziționate în cadrul magazinului nostru online – BTPAY. Soluțiile integrate e-commerce BTPAY funcționează ca centre de procesare a datelor și de legătură între emitenții de carduri, comercianți acceptanți de card și clienți utilizatori de carduri. Sunt acceptate toate tipurile de carduri emise de bănci românești și străine sub siglele VISA și MasterCard, cu condiția ca băncile emitente să le fi activat pentru plata online. Operatorul nu solicită și nu stochează nici un fel de informații referitoare la cardul sau cardurile bancare ale clienților sau membrilor, acestea fiind procesate direct pe serverele procesatorilor de plăți online. Procesatorii de plăti și/sau emitenți de carduri bancare, agreați de către Operator sau Partenerii săi au dreptul de a accesa/vizualiza orice tip de date/documente, generate în urma unei comenzi emise, comenzi anulate, contract, contract anulat sau al unui contract onorat, pentru a investiga oricare tranzacție suspectă, în cazul în care aceasta există.

De asemenea, utilizăm și serviciile de curierat oferite de diverse firme de curierat din România, societăți care preiau date aferente livrării produselor noastre [nume client, adresa de livrare sau adresa indicată de client la care ar urma să se facă livrarea și numărul de telefon].

 1. CE ALTFEL DE DATE MAI COLECTAM?

Magazinul nostru online www.takacspince.ro utilizează cookie-uri sau tehnologii similare pentru a asigura cea mai bună experiență pentru dvs. și pentru a analiza trenduri, a administra website-ul, a urmări utilizarea de către client sau membru în cadrul website-ului și pentru a colecta informații demografice despre baza de utilizatori ca și întreg. Cookie-urile sunt mici fișiere text care sunt plasate pe dispozitivul clientului pentru a urmări modul de utilizare și a înregistra preferințele. Cookie-urile noastre nu conțin informații care pot identifica persoane. Colectăm anumite informații automatizat prin utilizarea cookie-urilor și tehnologiilor de urmărire cum ar fi adresa IP (Internet Protocol), tip de browser, furnizor Internet (Internet Service Provider – ISP), referințe/ieșiri pagini, paginile vizualizate pe site-ul nostru (ex. pagini HTML, grafice), sistem operare, data/ora și/sau seria de click-uri pentru a analiza trendul ca ansamblu și a administra website-ul nostru. Vizitatorii, utilizatorii si clienții website-ului pot controla folosirea cookie-urilor la nivelul browser-ului, dar dacă aceștia decid să dezactiveze cookie-urile, această acțiune va determina o limitare a anumitor caracteristici și funcții în magazinul nostru online și a serviciilor noastre. O resursă utilă pentru informații despre ștergerea și controlul modulelor cookie poate fi găsită la www.aboutcookies.org. O detaliere a modului în care folosim cookies-urile în relația cu utilizatorii online se poate găsi in secțiunea Politica de Cookies.

 1. CUM VĂ UTILIZĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Putem folosi, stoca și procesa informații personale pentru a (1) furniza, înțelege, îmbunătăți și dezvolta www.takacspince.ro; (2) a crea și a menține un mediu de încredere și mai sigur (cum ar fi respectarea obligațiilor legale și asigurarea respectării politicilor www.takacspince.ro); și (3) furnizarea, personalizarea, măsurarea și îmbunătățirea publicității și a marketingului nostru.

Furnizarea, îmbunătățirea și dezvoltarea website-ului nostru www.takacspince.ro

Putem folosi informațiile personale pentru a furniza, îmbunătăți și dezvolta www.takacspince.ro pentru a:

 • vă permite să accesați și să utilizați www.takacspince.ro;
 • opera, proteja, îmbunătăți și optimiza www.takacspince.ro și experiența vizitatorilor, clienților, cum ar fi efectuarea de analize, statistici și cercetări;
 • vă face experiența de cumpărături mai ușoară, mai plăcută și mai eficientă;
 • oferi produse și servicii proprii sau ale partenerilor terți pentru clienți;
 • vă trimite mesaje privind produsele achiziționate, actualizări;
 • vă informa, prelua si procesa comenzi (inclusiv validarea, trimiterea notificărilor către dvs. sau către alte persoane pe care le desemnați, pentru a confirma starea comenzii dvs., confirmarea de expediere, inclusiv livrarea produselor către dvs. sau către alte persoane pe care le desemnați, facturarea acestora); returnări/schimburi; anulări comenzi; soluționa eventualele retrageri din contract și rambursarea contravalorii produselor achiziționate; soluționarea reclamațiilor de orice natură referitoare la produsele achiziționate prin intermediul serviciului de call-center;
 • vă permite participarea la promoții, reduceri și alte servicii personalizate;
 • aborda problemele și a îmbunătăți produsele, mărcile, serviciile și tehnologiile noastre, precum și pentru a dezvolta noi produse și servicii.

Noi prelucrăm aceste informații personale în aceste scopuri, având în vedere interesul nostru legitim în îmbunătățirea www.takacspince.ro și experiența clienților noștri cu privire la aceasta și unde este necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului cu dvs.

Crearea și menținerea unui mediu de încredere și mai sigur. Putem folosi informațiile personale pentru a crea și menține un mediu de încredere și mai sigur, cum ar fi:

 • detectarea și prevenirea fraudelor, încălcărilor de securitate și activitățile care sunt sau pot fi interzise sau ilegale, spamului, abuzului și a altor activități dăunătoare;
 • desfășurarea investigațiilor de securitate și evaluări ale riscurilor;
 • respectarea obligațiile legale;
 • rezolvarea solicitărilor din partea autorităților publice ori pentru a îndeplini cerintele legale (ex. cele specifice legislației financiar-contabile, fiscale sau prevenirea spălării banilor);
 • rezolvarea orice litigiu cu oricare dintre membrii noștri și aplicarea acordurile noastre cu terțe părți;
 • respectarea Termenilor și Condițiilor noastre și alte politici; permiterea utilizării tehnologiile noastre în magazinul online;
 • protejarea drepturilor, proprietății, siguranței și securității Societății, angajaților, clienților și altora.

Noi prelucrăm aceste informații personale în aceste scopuri, având în vedere interesul nostru legitim privind protejarea www.takacspince.ro, pentru a măsura performanța adecvată a interacțiunilor cu dvs. și respectarea legilor aplicabile.

Furnizarea, personalizarea, măsurarea și îmbunătățirea publicității și marketingului. Putem folosi informațiile personale pentru a furniza, personaliza, măsura și îmbunătăți publicitatea și marketingul nostru, cum ar fi:

 • trimiterea unor mesaje promoționale, marketing, publicitate și alte informații care ar putea fi interesante pentru dvs. pe baza preferințelor dvs. și despre publicitatea media prin intermediul unor pagini și conturi administrate de CRAMA TAKACS in cadrul unor platforme sociale, precum Facebook, Twitter, YouTube etc.;
 • personalizarea, măsurarea și îmbunătățirea publicității noastre; administrare sondaje;
 • pentru a ne ajuta să aflăm mai multe despre preferințele dvs. de cumpărături;
 • organizarea unor concursuri, tombole și alte activități promoționale; evenimente gestionate de noi sau de partenerii terți;
 • marketing direct – înscrierea pentru a primi buletine informative și actualizări privind cele mai recente produse și servicii (newsletter prin e-mail, SMS și alte canale digitale, de exemplu, medii de comunicare socială); aceasta nu va afecta frecvența e-mailurilor administrative pe care le putem trimite în legătură cu orice produs achiziționat de dvs. Nu se percepe nici o taxă pentru trimiterea de e-mailuri promoționale către dvs. Rețineți că este posibil să nu puteți beneficia de anumite promoții dacă nu aveți un cont de membru utilizator online;
 • invitații la evenimente locale, promoții și oportunități, experiențe online în cadrul www.takacspince.ro;

Vom prelucra informațiile dvs. personale în scopurile enumerate în această secțiune, având în vedere interesul nostru legitim de a desfășura activități de marketing pentru a vă oferi produse sau servicii care ar putea fi în interesul dvs.

Modul în care procesatorii de plăși (operatorii de date privind plățile) utilizează informațiile personale colectate. Putem folosi informațiile personale ca parte a serviciilor de plată pentru:

 • a vă permite să accesați și să utilizați serviciile de plată;
 • a detecta și preveni frauda, abuzul, incidentele de securitate și alte activități dăunătoare;
 • a desfășura investigații de securitate și evaluări ale riscurilor;
 • a desfășura verificări a bazelor de date și a altor surse de informații;
 • a respecta obligațiile legale (cum ar fi regulamentele împotriva prevenirii si spălării banilor);
 • a aplica condițiile de plată și alte politici de plată.

Procesatorii de plăti (operatorii de date privind plățile) prelucrează aceste informații personale având în vedere interesul lor legitim de a îmbunătăți serviciile de plată și experiența utilizatorilor cu privire la aceasta și unde este necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului cu dvs. și pentru a respecta legile aplicabile.

Vom utiliza datele personale numai pentru scopul în care au fost colectate și vom stoca datele numai atât cât este necesar pentru acel scop. Vom păstra informațiile dvs. pentru perioada în care contul dvs. de membru utilizator este activ, pentru a vă oferi produsele și serviciile noastre, în conformitate cu obligațiile noastre legale. Accesul la datele personale și prelucrarea acestora sunt efectuate de către Societate și/sau de către partenerii noștri, împuterniciți de noi în acest sens, conform procedurilor de lucru privind protecția datelor.

 1. CÂT VĂ STOCĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Stocăm datele dvs. cu caracter personal atât timp cât este necesar pentru a furniza produsele și a desfășura tranzacțiile pe care le-ați solicitat sau în alte scopuri esențiale, precum respectarea obligațiilor legale, soluționarea disputelor și implementarea acordurilor noastre. Datele personale colectate prin intermediul website-ului sunt prelucrate în principal prin mijloace electronice sau web, inclusiv servicii de analiză web găzduite de serverele noastre și/sau ale furnizorilor noștri pentru serviciile noastre de abonare la buletine informative – newsletter. Deoarece aceste necesități pot varia în funcție de tipurile de date diferite din contextul produselor diferite, perioadele reale de retenție pot varia semnificativ.

Criteriile utilizate pentru a determina perioadele de retenție cuprind:

 • menținerea și îmbunătățirea performanței produselor, menținerea în siguranță a sistemelor noastre și menținerea de înregistrări de business și financiare corespunzătoare;
 • perioada pentru care consimțământul dvs. este valid, până când vă exprimați intenția într-una din modalitățile prevăzute în prezenta politică de retragere a acestuia și de a nu vă mai păstra datele;
 • dacă este vorba despre date la care dvs. aveți acces, datele vor fi stocate până când dvs. le veți șterge sau veți solicita acest lucru (de ex. ștergerea contului de membru utilizator online în cadrul magazinului nostru online; dezabonare newsletter);
 • situația în care o lege prevede obligativitatea retenției datelor personale, pentru menținerea datelor relevante pentru o investigație sau date care trebuie să fie păstrate în cazul unui litigiu.

Perioadele de stocare ale datelor dumneavoastră cu caracter personal diferă in funcție de scopul pentru care sunt utilizate, după cum urmează:

 • oferirea accesului la serviciile magazinului online www.takacspince.ro  prin intermediul contului dvs. de utilizator online – pe perioada existenței contului dvs. de utilizator online;
 • încheierea contractelor de vânzare pentru produsele noastre – pentru o perioadă de 10 ani; cu mențiunea ca datele personale care se regăsesc în orice documente justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitatea financiară se păstrează în arhiva noastră timp de 10 ani de la data închiderii exercițiului financiar în care au fost întocmite documentele justificative, conform prevederilor legii contabilității; în cadrul apărării și exercitării drepturilor și intereselor noastre legale, datele personale necesare realizării acestui scop vor fi păstrate conform termenelor generale de prescripție;
 • marketing si publicitate – pe perioada existentei contului dvs. de utilizator online, în cazul acțiunilor de marketing efectuate in interes legitim; pe durata valabilității consimțământului dat de dvs. pentru activități de marketing pentru care a fost solicitat (în cazul acțiunilor de marketing direct – abonare newsletter; consimțământul va fi reluat de CRAMA TAKACS la un interval de timp de 5 ani) sau până la soluționarea obiecțiunile dvs. privind aceste prelucrări;
 • informare, preluare comenzi și soluționare a eventualelor schimburi, retururi/schimburi și/sau a reclamațiilor, prin intermediul call center-ului (înregistrări audio) – pe o perioadă de 3 luni;
 • rezolvarea diverselor solicitări/reclamații de orice natură privind produsele achiziționate – pe perioada rezolvării diverselor solicitări/reclamații; în cadrul apărării și exercitării drepturilor și intereselor noastre legale, datele personale necesare realizării acestui scop vor fi păstrate conform termenelor generale de prescripție;
 • gestionarea relației de afaceri dintre noi și un potențial client/client, potențial furnizor/furnizor sau alt potențial partener/partener de afaceri, în cazul în care aveți calitatea de colaborator, reprezentant sau persoana de contact al respectivului client, furnizor, partener de afaceri – pe perioada executării contractului sau dacă există o obligație legală în acest sens.
 1. UNDE VĂ TRANSMITEM/TRANSFERĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Datele dvs. cu caracter personal pot fi prelucrate și de către alți operatori, operatori asociați sau persoane împuternicite ale Operatorului, cu respectarea întocmai a legislației privind protecția datelor cu caracter personal:

 • furnizorii de prestări servicii din domeniul IT, precum și toate societățile din aceste categorii de destinatari de la care Operatorul va contracta servicii și produse și care au luat măsuri adecvate de protecție, conform prevederilor legale, pentru a ne asigura că aceștia își respecta obligațiile privind protecția datelor cu caracter personal. În cazul în care persoanele împuternicite subcontractează o parte din activitățile care implică prelucrarea de date cu caracter personal, subcontractanții vor fi supuși acelorași obligații în ceea ce privește implementarea măsurilor de securitate, tehnice și organizatorice prevăzute de Regulamentul General UE privind protecția datelor, dar și a actelor normative interne aprobate în vederea implementării Regulamentului General UE;
 • părțile contractante ale Operatorului, care au calitatea de operator asociat, pentru îndeplinirea unor servicii de externalizare acestora;
 • autoritățile statului pe baza competentelor acestora prevăzute de legea aplicabilă;
 • putem împărtăși informațiile dvs. furnizorilor noștri de servicii care gestionează informațiile despre clienți și care efectuează servicii în numele nostru, cum ar fi realizarea de promoții, trimiterea de mesaje către clienți, efectuarea de sondaje, servicii de curierat etc. Nu am autorizat niciunul dintre acești furnizori de servicii să facă alte operațiuni cu informațiile dvs.;
 • putem să vă împărtășim informațiile dvs. când colaborăm cu o altă companie pentru a va oferi produse, servicii, concursuri, promoții etc;
 • este posibil să împărtășim informații despre dvs. dacă este necesar sau potrivit, cu bună credință, pentru a respecta legile, reglementările sau pentru a răspunde unei citații valabile, unui ordin sau unei cereri guvernamentale sau pentru a proteja operațiunile, confidențialitatea, siguranța, proprietatea sau drepturile Operatorului;
 • în cazul în care alegeți să plătiți produsele noastre în magazinul online, datele dvs. cu caracter personal vor fi transmise procesatorului de plăti electronice, care nu ne va transfera aceste informații, în nicio situație. Pentru plângeri/sesizări legate de aceste informații, vă rugăm să ne contactați sau să contactați direct procesatorul de plăti;
 • în cazul unei vânzări sau fuziuni a Societății, informațiile personale ale clienților noștri și alte informații pe care le-am colectat conform descrierii din această politică pot fi printre activele transferate.

Datele dvs. nu vor fi transferate în străinătate. În cazul în care datele dvs. vor fi transferate către alte societăți/entități din alte țări în afara UE/EEA, veți fi informat în acest sens.

 1. CE SE ÎNTÂMPLĂ DACĂ PARTICIP LA CONCURSURI/CAMPANII ORGANIZATE DE CRAMA TAKACS?

Putem oferi oportunități speciale clienților pentru a beneficia de cumpărături personalizate sau alte servicii, cum ar fi notificarea atunci când produsele dvs. preferate vor fi în stoc din nou in magazinul online www.takacspince.ro,  recomandări de produse, oferte și invitații la evenimente speciale.

Pentru a furniza aceste servicii personalizate, vă putem  solicita informații despre interesele, activitățile, preferințele de cumpărături și alte persoane pentru care faceți cumpărături. De asemenea, putem păstra înregistrări ale acestor informații oferite de dvs., ale listelor de produse dorite, ale istoricului tranzacțiilor dvs. și ale informațiilor de contact. Putem folosi informațiile dvs. pentru a vă contacta prin telefon sau prin mesaj text, în conformitate cu aceste politici. În anumite situații, puteți, de asemenea, să autorizați un reprezentant al CRAMA TAKACS să plaseze o comandă în numele dvs., conform informațiilor furnizate de dvs.

 1. CUM SE UTILIZEAZĂ INFORMAȚIILE MELE PENTRU PUBLICITATEA COMPORTAMENTALĂ SAU ORIENTATĂ ȘI CE OPȚIUNI AM?

Utilizăm modulele cookie proprii pentru a determina care dintre anunțurile noastre sunt afișate pe alte site-uri web. Pentru a renunța la această publicitate online direcționată care folosește cookie-urile noastre, citiși Politica de Cookies.

În prezent nu lucrăm, însă în viitor este posibil să lucrăm cu companii terțe care utilizează tehnologiile de urmărire (inclusiv cookie-urile și etichetele pixelilor) pe site-ul nostru pentru a oferi publicitate personalizată în numele nostru și în numele altor agenți de publicitate de pe Internet. Aceste companii pot colecta informații în timp despre activitatea dvs. pe site-ul nostru și pe alte site-uri, precum și despre interacțiunea dvs. cu publicitatea noastră și cu alte comunicări și folosesc aceste informații pentru a determina ce anunțuri vedeți pe site-urile și aplicațiile terțelor părți. Aceste tehnologii și informațiile colectate despre dvs. pot fi de asemenea utilizate pentru a vă urmări activitatea pe mai multe dispozitive. Pentru mai multe informații despre această practică și pentru a înțelege opțiunile dvs., inclusiv cum să renunțați la primirea acestor anunțuri personalizate, vizitați http://www.aboutads.info.

Rețineți că, indiferent dacă renunțați la ele, aceste tehnologii de urmărire pot să colecteze în continuare date și veți vedea în continuare anunțuri, dar acestea nu vor fi direcționate pe baza informațiilor colectate prin intermediul acestor tehnologii de urmărire.

 1. CUM PUTEȚI ACCESA SAU MODIFICA DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL PE CARE NI LE-ATI TRANSMIS?

Ne puteți solicita să vă actualizăm informațiile personale contactându-ne, așa cum este descris în secțiunea intitulată „Cum ne puteți contacta?” de mai jos.

În solicitarea dvs., vă rugăm să clarificați informațiile personale pe care doriți să le schimbați, indiferent dacă doriți să le eliminați din baza noastră de date sau să ne comunicați în ce limite doriți să folosiți datele dvs. personale. Pentru protecția dvs., putem implementa cereri numai cu privire la informațiile personale asociate adresei de e-mail pe care o utilizați pentru a ne trimite solicitarea dvs. și este posibil să fie necesar să vă verificăm identitatea înainte de a vă implementa solicitarea. Rețineți că orice solicitare de actualizare a informațiilor dvs. personale poate dura până la 10 zile pentru solicitarea dvs. prin e-mail și până la 6-8 săptămâni pentru solicitarea dvs. prin serviciile poștale clasice.

Rețineți că este posibil să fie necesar să păstrăm anumite informații în scopuri de evidență și/sau să finalizăm orice tranzacție pe care ați început-o înainte de a solicita o modificare sau ștergere (de ex., atunci când efectuați o achiziție sau introduceți o promoție, este posibil să nu puteți modificați sau ștergeți informațiile personale furnizate până la finalizarea unei astfel de achiziții sau promoții).

 1. CUM PROTEJĂM DATELE COPIILOR?

www.takacspince.ro este un site pentru publicul general. Atenționăm vizitatorii, utilizatorii si membrii online în mod expres că toate prelucrările de date cu caracter personal se refera exclusiv la persoane care au împlinit vârsta de 18 ani. Utilizarea magazinului nostru online de către persoanele care nu au împlinit vârsta de 18 ani este interzisă.

În situațiile excepționale în care se vor prelucra date cu caracter personal ale copiilor sub 18 ani, vom sista prelucrare imediat ce vom afla despre asemenea situații. Dacă sunteți sub această vârstă, vă rugăm să nu vă înregistrați sau să continuați cu achiziția online și să rugați un adult (adică părinții dvs. sau tutorele dvs. legal) să continue procedurile necesare. Răspunderea pentru utilizarea magazinului nostru online de către copii aparține in exclusivitate părinților. 

 1. CE MĂSURI DE SECURITATE AM ADOPTAT?

Vă garantăm faptul că prelucrarea datelor dvs. se realizează în condiții de legitimitate, implementând totodată măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru asigurarea integrității și confidențialității datelor conform GDPR.

In conformitate cu legislația europeana pentru protecția datelor, folosim proceduri rezonabile pentru a preveni accesul neautorizat si folosirea neadecvata a Datelor cu caracter personal.
Utilizam sisteme si proceduri adecvate pentru a proteja şi securiza Datele cu caracter personal pe care ni le transmiteți. De asemenea, folosim proceduri de securitate si restricționări tehnice si fizice ale accesării si folosirii Datelor cu caracter personal pe serverele noastre. Numai personalul autorizat poate accesa datele personale in timp ce lucrează.

Dacă din orice motiv nu sunteți destul de confortabil pentru cumpărături online pe website-ul nostru www.takacspince.ro, vă rugăm să sunați la numărul de telefon 0740184820.

 1. CE ESTE PHISHING-UL?

„Phishing” este o înșelătorie concepută pentru a vă fura informațiile personale. Dacă primiți un e-mail care pare că este de la noi, care vă solicită informații personale, nu răspundeți. Nu vă vom solicita niciodată parola, numele de utilizator, informațiile despre cartea de credit sau alte informații personale prin e-mail.

 1. CE LINKURI CATRE ALTE SITE-URI AVEM?

Website-ul nostru pot conține linkuri către alte site-uri, care pot avea politici de confidențialitate care diferă de cele proprii. Nu suntem responsabili pentru conținutul sau practicile unui site legat. Vă recomandăm să examinați politica de confidențialitate a oricărui site pe care îl accesați prin website-ul nostru www.takacspince.ro.

 1. CUM NE PUTETI CONTACTA? DATELE DE CONTACT ALE RESPONSABILULUI CU PROTECTIA DATELOR.

Pentru întrebări referitoare la politica de confidențialitate, pentru a face alegeri privind primirea de comunicări promoționale, pentru a vă actualiza informațiile personale sau pentru detalii suplimentare privind drepturile de care beneficiați conform legislației referitoare la protecția datelor cu caracter personal sau pentru reclamații referitoare la protectia datelor cu caracter personal, ne puteți contacta prin e-mail, telefon sau poștă la:

email: office@takacspince.ro

telefon: 0740184820

poștă: Aiud, str. Protopop Iosif Pop nr 2, Jud. Alba, 515200

 1. CE DREPTURI AVETI?

Conform legislației referitoare la protecția datelor cu caracter personal, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare: dreptul de a primi informații privind operațiunile de prelucrare a datelor personale efectuate de noi;
 • dreptul de acces la date: dreptul de a obține confirmarea ca noi prelucrăm sau nu datele personale ale dvs., și în caz afirmativ, acces la date și furnizarea de informații privind prelucrările de date;
 • dreptul la  rectificare: dreptul de a obține, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor personale inexacte care vă privesc sau completarea datelor personale care sunt incomplete;
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, in următoarele situații: (1) datele personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (2) vă retrageți consimțământul acordat pentru prelucrările de date bazate pe consimțământ; (3) vă opuneți prelucrărilor de date personale; (4) datele personale au fost prelucrate ilegal; (5) datele personale trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care Operatorului.
 • dreptul la restricționarea prelucrării, in oricare din următoarele situații: (1) contestați exactitatea datelor; (2) prelucrarea datelor personale este ilegală, iar dvs. nu doriți ștergerea datelor personale, ci solicitați restricționarea utilizării lor; (3) Operatorul nu mai are nevoie de datele personale, dar dvs. le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; (4) vă opuneți prelucrării. În cazul în care ați obținut restricționarea prelucrării, veți fi informat ulterior de către noi înainte de ridicarea restricției de prelucrare;
 • dreptul la portabilitatea datelor: dreptul de a primi datele personale care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și de a transmite aceste date altui operator, când mijloacele tehnice permit acest lucru. Puteți exercita acest drept doar când prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs. și se efectuează prin mijloace automate;
 • dreptul la opoziție: dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării efectuate de noi având ca temei juridic interesul nostru legitim.
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, inclusiv creare de profiluri: (orice prelucrare automată care utilizează datele personale pentru a evalua anumite aspecte personale ale dvs.), care produce efecte juridice care vă privesc sau care vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.
 • dreptul de a vă retrage consimțământul acordat în orice moment și fără a indica vreun motiv.

Drepturile menționate mai sus se vor exercita prin formularea unei cereri în formă scrisă, datată și semnată, înaintată către Crama Takacs la adresa poștala menționată mai sus la ”Cum ne puteți contacta”. În cerere, puteți araăa dacă doriți ca informașiile să fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi prin poșta electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure ca predarea vi se va face numai personal. Vă rugăm să șineși cont că, înainte de a da curs oricărei astfel de cereri, ne rezervăm dreptul de a vă verifica identitatea, pentru a ne asigura că solicitarea provine chiar din partea dvs.
Crama Takacs va comunica informațiile solicitate, în termen de 30 de zile de la data primirii cererii (în cazul în care este vorba de cereri complexe sau foarte numeroase, acest termen se poate prelungi cu două luni), cu respectarea solicitării exprimate de dumneavoastră privind modul de comunicare. Va rugăm să luați în considerare faptul că drepturile de mai sus pot fi limitate în baza legislației naționale aplicabile privind protecția datelor. Crama Takacs, în calitate de operator de date, rămâne punctul de contact central în vederea exercitarii acestor drepturi.

18.  CUM PUTEȚI DEPUNE O PLÂNGERE LA AUTORITATEA PRIVIND PROTECȚIA DATELOR?

În egală măsură, aveți dreptul să vă adresați către Autoritatea de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), cu sediul in B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, sub forma unei adrese scrise, la sediul instituției sau prin e-mail la adresa anspdcp@dataprotection.ro. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legislația aplicabilă în domeniul protecției datelor cu caracter personal, care au fost încălcate.

 1. ACTUALIZAREA ACESTEI POLITICI. NOTIFICĂRI.

Ne rezervăm dreptul, la discreția noastră, de a schimba, modifica, adăuga sau elimina porțiuni din această Politică de confidențialitate în orice moment, prin publicarea unei astfel de Politici de confidențialitate revizuită pe această pagină a website-ului www.takacspince.ro și actualizarea datei „Ultimei revizuiri”. Este responsabilitatea dvs. să examinați din când în când această Politică de confidențialitate pentru a lua notă de modificările pe care le-am făcut. În unele cazuri, este posibil să furnizăm o notificare suplimentară cu privire la modificările semnificative ale acestei Politici de confidențialitate, prin adăugarea unei declarații pe pagina principală a website-ului nostru sau, pentru utilizatorii înregistrați, prin trimiterea unui e-mail de notificare sau prin adăugarea unei declarații pe pagina contului de utilizator online.

Prin acceptarea unei astfel de Politici de confidențialitate revizuite printr-un „clic de accept” într-un e-mail de notificare sau pe o declarație a unei pagini de cont (disponibilă atunci când este necesar să se conformeze legilor aplicabile) sau prin completarea unei achiziții pe acest website www.takacspince.ro, după ce această politică de confidențialitate a fost revizuită sau, altfel, prin utilizarea sau trimiterea de informații pe website după publicarea politicii revizuite de confidențialitate, vă dați acceptul pentru o astfel de Politică de confidențialitate revizuită. Ca urmare a modificărilor, prelucrarea datelor dumneavoastră nu va fi efectuată fără consimțământul dumneavoastră explicit, dacă acest lucru este impus de legislația în vigoare.